Konsultacje są prowadzone przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę profesorską.

Search

Ciekawostki

Aktualności

Literatura

Najnowsze artykuły naukowe o tematyce tomografii komputerowej, dawkach promieniowania i kontrastach